Duszpasterze:

 

PROBOSZCZ PARAFII

Ks. mgr lic. Jerzy Małek, Kanonik Rochettum et Mantolettum.


Urodzony 13 września 1957r. w Wałbrzychu, pochodzi z Parafii p.w. Zmartwychwstania Pańskiego
w Wałbrzychu (diecezja świdnicka).

Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 1984 roku we Wrocławiu z rąk J. E. Ks. Abpa Henryka Gulbinowicza, arcybiskupa metropolity wrocławskiego.


Praca duszpasterska:

·         1984 – 1990 wikariusz w Parafii p.w. Trójcy Św. w Legnicy.

·         1990 – 1991 wikariusz w Parafii p.w. Bożego Ciała we Wrocławiu.

·         1991 – 1997 wikariusz w Parafii p.w. Św. Maurycego we Wrocławiu.

·         1997 – 2007 proboszcz w Parafii p.w. Św. Bartłomieja w Szydłowicach, wicedziekan dekanatu Brzeg – Północ

·         Od 23 kwietnia 2007 proboszcz w Parafii p.w. Św. Stanisława Kostki we Wrocławiu

 

WIKARIUSZE PARAFII

Ks. mgr Krzysztof Noworytto

 

motto kapłańskie: „... będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego...” (Kpł 19,18).
Panie, ucz mnie wciąż kochać człowieka” 

 

od 2015 roku wikariusz w Parafii p.w. Św. Stanisława Kostki

 

Ks. mgr Radosław Wolniczek

 

motto kapłańskie: „Nie użyczę snu moim oczom, powiekom moim spoczynku, póki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania - Mocnemu Jakuba” (Ps 132, 4-5)


od 2016 roku wikariusz w Parafii p.w. Św. Stanisława Kostki

 

 

 

KSIĘŻA PRACUJĄCY DAWNIEJ W PARAFII:

Proboszczowie:

·         18 września 2006 – 22 kwietnia 2007 Ks. Kan. Marek Biały 

·         1976 – 17 września 2006 Ks. Prałat Tadeusz Woszczyna

 

Wikariusze:

·         1968 – 1971 Ks. Bruno Arabski

·         1971 – 1975 Ks. Witold Trociński

·         1975 – 1978 Ks. Wiesław Brachuc

·         1978 – 1980 Ks. Józef Adamowicz

·         1980 – 1983 Ks. Jan Folkert

·         1983 – 1987 Ks. Dariusz Pikulski

·         1987 – 1991 Ks. Piotr Korbecki

·         1991 – 1992 Ks. Andrzej Jacak

·         1992 – 1994 Ks. Andrzej Nicałek

·         1994 – 1995 Ks. Jacek Włostowski

·         1995 – 1998 Ks. Henryk Szeloch

·         1998 – 2005 Ks. Józef Więcławek

·         1998 – 2000 Ks. Marek Hames

·         2000 – 2001 Ks. Mieczysław Kinaszczuk

·         2001 – 2006 Ks. Piotr Jakubuś

·         2005 – 2009 Ks. Andrzej Sycz

·         2006 – 2011 Ks. Andrzej Delwo 

·         2010 - 2015 Ks. Adam Olczykowski

·         2011 - 2016 Ks. Rafał Stachowiak

 

 

Kreator stron www - szybka strona internetowa