I KOMUNIA ŚWIĘTA

KKK: 1322 Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.

KKK: 1323 „Zbawiciel nasz podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy - Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały".

 

Przygotowanie do I KomuniiPrzygotowanie do Sakramentów Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii obejmuje dzieci z klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej.

Dzieci do I Komunii Św. przystępują w strojach liturgicznych!

Przygotowanie ma miejsce:

·       w domu,

·       w ramach katechezy szkolnej,

·       w parafii.


Przygotowanie w parafii obejmuje:

·       udział we Mszy św. dla dzieci w każdą niedzielę;

·       udział w nabożeństwach okresowych:

o   różańcowe (październik),

o   Roraty (Adwent),

o   Droga Krzyżowa (Wielki Post),

o   majowe (maj)

·       udział w spotkaniach formacyjnych w parafii.

·       udział w próbach liturgicznych - w ostatnich tygodniach przed Uroczystością I Komunii Świętej.

 

Rodzice, których dzieci zostały ochrzczone poza naszą Parafią zobowiązani są dostarczyć księdzu prowadzącemu przygotowania do I Komunii Św. świadectwo chrztu św., a mieszkający poza Parafią - pozwolenie od własnego proboszcza na przystąpienie dziecka do sakramentów w naszej Parafii - bezwzględny warunek dopuszczenia dziecka do sakramentów.

 

Kalendarium przygotowań na 2016/2017 rok

 

·         (ND) 16 październik 2016 g. 10.20 Dolny Kościół, 11.15 Msza Święta (spotkanie dla dzieci i rodziców)

·         (ND) 20 listopad 2016 g. 10.20 Dolny Kościół, 11.15 Msza Święta (spotkanie dla dzieci i rodziców)

·         W grudniu zapraszamy dzieci na Roraty codziennie w dni powszednie na g. 17.30.

·         (ND) 22.01.2017 g. 10.20 Dolny Kościół, 11.15 Msza Święta (spotkanie dla dzieci i rodziców)

Wielki Post

·         Śr 1.03.2017 ŚRODA POPIELCOWA – dowolna Msza Św.

·         (ND) 5.03.2017 g. 11.15 Misje Święte (5-11.03)

·         (ND) 12.03.2017 g. 12.30 Jubileusz 50-lecia naszej parafii

·         Każdy piątek w czasie Wielkiego Postu: Droga Krzyżowa dla Dzieci g. 18.00

·         (ND) 26.03.2017 g. 10.20 Dolny Kościół, 11.15 Msza Święta (spotkanie dla dzieci i rodziców)

·         (ND) 23.04.2017 g. 10.20 Dolny Kościół, 11.15 Msza Święta z odnowieniem przyrzeczeń Chrzcielnych. (spotkanie dla dzieci i rodziców)

·         W maju zapraszamy dzieci na nabożeństwa Maryjne codziennie w dni powszednie na g. 18.00

·         1-13 maja 2017 w podanych terminach będą się odbywać próby dla dzieci w podanych przez  ks. Krzysztofa terminach.

·         (Sb) 13 maja 2017 – Sakrament Pokuty (czyli I Spowiedź dla dzieci i możliwość spowiedzi dla rodziców)

·         (ND) 14 maja 2017 g. 10.00 UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII Św. 

·         15-20 maja 2017 Biały Tydzień (codziennie w stroju liturgicznym uczestniczą dzieci we Mszy św. i Nabożeństwie Majowym.)

·         W czerwcu zapraszamy dzieci na Nabożeństwa Czerwcowe, ku czci Serca Pana Jezusa, w dni powszednie na g. 18.

·         (ND) 11 czerwiec 2017 g. 10.20 Dolny Kościół, 11.15 Msza Święta (przygotowanie do uroczystości Bożego Ciała) (spotkanie dla dzieci i rodziców)

·         (CZ) 15.06.2017 BOŻE CIAŁO Msza Św. z procesją. 

·         Zapraszamy dzieci w strojach pierwszokomunijnych do sypania kwiatków, również w Oktawie Bożego Ciała czyli do 22 czerwca 2017.

 

 

 


Relacje ze spotkań:
Kreator stron www - szybka strona internetowa