KSM - piątek godz. 19:30

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM)

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w parafii, ale w Stowarzyszeniu tworzącym w Polsce jedną wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”. „Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.” (Statut KSM, par. 13).


W naszej Parafii funkcjonuje Parafialny Oddział KSM-u, który działą w ramach Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej. W skład KSM-u wchodzą:
Prezes – Anna Pawlak
Wiceprezes – Katarzyna Gielarowska
Wiceprezes – Justyna Mucha
Skarbnik – Monika Gielarowska
Sekretarz – Anna Skomorowska
Członkowie:
Karolina Pawlak
Asystent Parafialny - Ks. Rafał Stachowiak

Strony internetowe KSM-u:
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Wrocławskiej:
http://ksm.archidiecezja.wroc.pl
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży:
http://www.ksm.org.pl
Miesięcznik dla młodzieży „WZRASTANIE”
http://www.wzrastanie.pl/
Kliknij
Kreator stron www - szybka strona internetowa